Služba

Successful-Delivery-and-Service-14
Synchronous-hoisting-and-lifting-hydraulic-cylinders-a-1711
Synchronous-hoisting-and-lifting-hydraulic-cylinders-a-131

Založené na Pokročilá technológia počítačového riadenia, KIET sa venuje poskytovaniu zákazníckych technických riešení v oblasti vysokého zaťaženia, vysoko presného riadenia, viac logických akcií a viacbodových riadiacich polí atď. a ponuke bezpečných a efektívnych zariadení a služieb všetkých druhov. aplikácií ako viacbodové synchrónne tlačenie, prekladanie, zdvíhanie, naťahovanie, chôdza, asymetrické váženie súčiastok, napätie, úprava priestoru, inteligentná chôdza, manipulácia s veľkým vybavením.

V súčasnej dobe sú výrobky spoločnosti široko používané v mnohých priemyselných odvetviach doma i v zahraničí, ako je výstavba a údržba ciest a mostov, inštalácia a premiestňovanie pobrežnej ropnej plošiny, historických budov, športových telocviční, vysokých pecí, energetických zariadení a oceánov. lodná výroba.